POHYB JAKO PREVENCE ÚRAZŮ A BOLESTI

JAK PEČOVAT O SVÉ TĚLO, ABY NÁM SPRÁVNĚ SLOUŽILO I V POZDĚJŠÍM VĚKU!