FRANCOUZSKÁ REVOLUCE A JEJÍ VLIV NA POZDĚJŠÍ DĚJINY

DALŠÍ Z VÝLETŮ DO HISTORIE – TENTOKRÁT SE ZAMĚŘÍME NA OBDOBÍ NAPOLEONSKÝCH VÁLEK, CO JIM PŘEDCHÁZELO A JAKÉ MĚLA NÁSLEDKY NA VÝVOJ CELÉ EVROPY.