Pro rodiny s dětmi

Rodinná či mateřská centra, střediska volného času, domy mládeže, a další...

Centrum pro rodinu Vysočina

Chlumova 3, 586 01 Jihlava
tel.: 739 247 357
e-mail: centrum@centrumrodin.cz

Rodinné centrum Krteček

Havlíčkova 58, Jihlava
tel.:  775 219 362

Mateřské centrum Domeček Luka nad Jihlavou, z.s.

Nám. 9. května 357, 588 22 Luka nad Jihlavou
email: info@mcdomecek.cz

Dům dětí a mládeže Jihlava, příspěvková organizace

Brněnská 670/46, Jihlava
Kontakty

Tempo – středisko volného času Polná

Indusova 210, 588 13 Polná
tel.: 567 225 765 nebo 725 421 566
e-mail: info@svctempo.cz

Tipy a zajímavosti