Náhradní rodinná péče

Informace o možnostech náhradní rodinné péče, provázení a podpora nejen pěstounských rodin…

Dětské centrum Jihlava

Péče pro děti od narození do tří let věku, jedná se o děti, jejichž rodiny se o ně nemohou, neumí, či v krajním případě nechtějí starat.

Jiráskova 2176/67, 586 04 Jihlava
tel.: 567 301 115
e-mail: info@detske-centrum-ji.cz

Náhradní rodinná péče | Psychocentrum – manželská a rodinná poradna Kraje Vysočina, p.o.

Pod Příkopem 4, 586 01 Jihlava
tel.: +420 / 567 308 855 nebo +420 / 731 873 408
e-mail: poradna.ji@psychocentrum.cz