JAK SI PORADIT, KDYŽ SCHOPNOSTI UBÝVAJÍ …

Přednáška pro seniory s vedoucí Alzheimer poradny Mgr. Marcelou Rýpalovou.