Vzdělávání

Vzdělávání je forma investice do sebe sama. Pomáhá nám v osobním rozvoji, v řešení  různých forem životních a pracovních potíží, nebo nás učí podobným problémům předcházet. Buďte připraveni na nové životní role, jako jsou nastávající rodiče. Získejte různorodé, přínosné informace pro rodiny s dětmi i pro seniory. 

Pro rodiče a nastávající rodiče

Vzdělávání v oblasti rodinného života. Kurzy pro nastávající rodiče, posilování rodičovských kompetencí atd.

Pro seniory

Celoživotní vzdělávání, univerzity třetího věku, trénování paměti a řada dalších organizací...