Odbor sociálních věcí města Jihlava

Přehled sociálních služeb, které poskytuje Odbor sociálních věcí magistrátu města Jihlava

Naleznete zde informace z těchto oblastí:

 • Informace pro děti 
 • Úprava poměrů nezletilého dítěte pro dobu před rozvodem rodičů
 • Úprava poměrů nezletilého dítěte po rozchodu nesezdaných rodičů 
 • Sociální poradenství 
 • Osoby ve výkonu trestu odnětí svobody
 • Nepříznivá životní situace 
 • Návrat z výkonu vazby, trestu odnětí svobody a ústavní nebo ochranné výchovy
 • Domácí násilí
 • Úprava poměrů nezletilého dítěte pro dobu po rozvodu rodičů 
 • Dítě týrané, zneužívané, zanedbávané 
 • Sociálně-právní ochrana dětí 
 • Kuratela pro děti a mládež – výchovné problémy dětí a mládeže 
 • Náhradní rodinná péče 
 • Ustanovení zvláštního příjemce dávky důchodového pojištění 

Odbor sociálních věcí

Přehled sociálních služeb