Pro rodiče a nastávající rodiče

Organizace, které nabízí vzdělávání v oblasti rodinného života. Kurzy pro nastávající rodiče, posilování rodičovských kompetencí atd.

Jsme iniciativa pro kvalitní život mužů. Posláním LOMu je podporovat aktivní přístup mužů k osobnímu rozvoji a zdraví, k zodpovědnému partnerství a k rodičovství, k profesní seberealizaci. Nabízí mužům poradenství, kurzy a outdoorové akce.

U Průhonu 40, 170 00 Praha 7
e-mail: info@ilom.cz