Poradenství při výchovných problémech

Pedagogicko-psychologické poradny, organizace, které vám mohou pomoci s výchovnými problémy...

Pedagogicko-psychologická poradna Jihlava

třída Legionářů 1578/6, 586 01 Jihlava
tel.: 567 572 416
e-mail: poradnaji@pppaspcvysocina.cz

Mateřská škol a Speciálně pedagogické centrum Jihlava

Demlova 28, 586 01 Jihlava
tel.: 567 570 041
e-mail: smsji@seznam.cz

Pedagogicko-psychologická poradna a Speciálně pedagogické centrum vysočina

Kontakty na PPP a SPC v Kraji Vysočina

tř. Legionářů 1468/36, 586 01 Jihlava
tel.: +420 / 734 265 393
e-mail: pavlik@pppaspcvysocina.cz