Integrované centrum sociálních služeb Jihlava

Ucelená komplexní nabídku služeb v oblasti sociální i zdravotní (pečovatelské, ošetřovatelské a odborné zdravotní služby, stravování i doplňkové a nadstandardní služby)

Příspěvková organizace zřízená Statutárním městem Jihlava za účelem poskytovat sociální služby a zdravotní péči převážně seniorům, dětem a osobám se zdravotním postižením, jejichž situace si vyžaduje pomoc jiné osoby, a to v jejich přirozeném prostředí i ve specializovaných zařízeních organizace. 

Integrované centrum sociálních služeb Jihlava

... pomoc a podpora přichází k Vám