ADVENTNÍ VÝLET SE SENIORY DO TŘEBÍČE

Podvečerní výlet vlakem za vánoční atmosférou do Třebíče, která je v tomto čase prozářená nádhernou světelnou výzdobou. Termín a bližší podrobnosti uvedeme později – nyní se stačí pouze přihlašovat.