VŠE, CO JSTE CHTĚLI VĚDĚT O EVROPSKÉ UNII, ALE BÁLI JSTE SE ZEPTAT

Diskuze a přednáška o problematice Evropské Unie. Součástí bude zábavný AZ kvíz s otázky zaměřenými na Evropskou Unii.