POSÍLENÍ ODOLNOSTI VŮČI KAŽDODENNÍMU STRESU

Přednáška na téma STRES a praktický nácvik relaxace. Přijďte ve volnějším oblečení a deku či karimatku s sebou!