EDUKAČNÍ VÝTVARNÉ DÍLNY PRO SENIORY V OGV

VŽDY 1x ZA MĚSÍC SE MŮŽETE SCHÁZET S LEKTORKOU Bc. VERONIKOU DOLANSKOU V OBLASTNÍ GALERII VYSOČINY, STAČÍ SE JENOM PŘIHLÁSIT!