DEN SE SENIORY – zakončení letní sezóny

Přijďte se rozloučit s létem – pohybem a posezením u ohně s opékáním buřtů!