ČESKÉ ZEMĚ ZA VLÁDY JOSEFA II. A MOZARTOVSKÁ PRAHA

JOSEFÍNSKÉ REFORMY A OBDOBÍ OSVÍCENSTVÍ. ŽIVOT A DÍLO GENIÁLNÍHO SKLADATELE W. A. MOZARTA A JAKO BONUS SI POSLECHNEME ÚRYVKY Z NĚKTERÝCH JEHO DĚL.