Kalendář akcí
Akce Family Pointu

SMOLAŘ - edukační divadelní představení

14. 11. 2019 od 15.00, divadelní zkušebna Horáckého divadla Jihlava

Smolař je název divadelní hry, kterou pro seniory připravilo Horácké divadlo Jihlava ve spolupráci s Krajem Vysočina o nástrahách, které na seniory mohou číhat. Lístků je k dispozici jen omezené množství, proto se neváhejte přihlašovat v našem Senior Pointu, rezervujete si tím tak vstupenky. Více zde

AKCE FAMILY A SENIOR POINTU JIHLAVA VE II. POLOLETÍ 2019

2. pololetí 2019, Family a Senior Point Jihlava, Palackého 26

Prohlédněte si přehled našich akcí na toto pololetí pro všechny věkové kategorie. Přijďte si k nám zarezervovat místa, těšíme se na nové i stávající návštěvníky našich Pointů. Více zde a zde

Co mohu očekávat od psychologa?

KÚ Jihlava, Žižkova 57, zasedací místnost B 3.16

Na co všechno se lze dotázat psychologa, jak může pomoci v rámci sebepoznání a další otázky zodpoví PhDr. petr Kratochvíl. Více zde

Pravidelné akce Family Pointu Jihlava
Tábory pro děti - letní i příměstské
Víte o zajímavé akci?

Pořádáte akci nebo o nějaké zajímavé víte a chcete se o ni podělit s ostatními?
Zašlete nám e-mailem Vaši pozvánku a my ji rádi zveřejníme.

familypoint.jihlava@
gmail.com

Odběr novinek


Family Point - místo pro rodinu ®

Projekt Family Point vytváří síť míst, kde mohou rodiče pečovat o malé děti a získat informace pro podporu rodiny. Jde o bezbariérová místa, která jsou vybavena přebalovacím pultem, křeslem pro kojení, mikrovlnnou troubou a některá také veřejným internetem. Pro děti jsou na Family Pointech připraveny hračky, pastelky a knihy. V tzv. kontaktních Family Pointech (Josefská 1, Brno) se návštěvníci mohou obrátit na pracovnici, která jim zprostředkuje rodinné, sociální, psychologické nebo právní poradenství. Poradna probíhá také telefonicky a mailem.
Ve Family Pointu se scházejí nabídky místních organizací, které poskytují služby na podporu rodin. Další aktivitou Family Pointu je poradenství v oblasti slučitelnosti rodiny a zaměstnání.


Family Point umožňuje odpovědným institucím být s rodinami v kontaktu a zjišťovat jejich potřeby. Jedná se o veřejnou, nízkoprahovou službu bez nutnosti se předem přihlašovat. Pravidelně pořádané Akce Family Pointu nabízejí široký výběr témat souvisejících s rodinným životem a jsou bezplatné. Součástí projektu jsou webové stránky www.familypoint.cz, www.vysocina.familypoint.cz a www.jmk.familypoint.cz a newsletter, který 1×14 dní informuje o aktuálním dění pro rodiny.

První Family Point vznikl v Brně v roce 2009 díky dotaci MPSV, získané výhrou v soutěži Obec přátelská rodině v kategorii měst nad 50 tisíc obyvatel. Zřizovatelem je Magistrát města Brna, realizátorem se stalo Centrum pro rodinu a sociální péči v Brně.

V současné době je realizována celá síť Family Pointů.

Projektu Family Point byla v květnu 2011 ve Vídni udělena prestižní mezinárodní cena SozialMarie 2011 za inovativní přínos v sociální a rodinné oblasti, především za sbližování rodičů z různých sociálních vrstev.


Jak založit Family Point právě u vás?

nabízí poradenství v oblasti řešení výchovných, partnerských a sociálních obtíží a problematiky zaměstnanosti.

logo OP LZZ horizont Vysocina

Žijeme a pracujeme na Vysočině - zavádění prorodinných opatření do personální politiky příspěvkových organizací Kraje Vysočina v kontextu rodinné politiky kraje

Registrační číslo projektu: CZ.1.04/3.4.04/76.00238
Doba realizace projektu: 1. 7. 2012–30. 6. 2015

Popis projektu:
Současná tendence v Kraji Vysočina (dále Kraji), pokud jde o počet a věkovou strukturu obyvatelstva, není nijak příznivá. Podle údajů ČSÚ k 31.3.2011 došlo v tomto roce k úbytku obyvatel o 248 (více vystěhovalých obyvatel než přistěhovalých, více zemřelých než narozených). Mění se také věková struktura obyvatel: ubývá narozených a přibývá osob ve skupině 65+. Mladí lidé z kraje odcházejí.
Předkladatelem projektu je samosprávně územní celek, který obohacuje projekt o aspekty podnikatelských subjektů a NNO. Kraj vytvořil partnerství, které disponuje odlišnými zkušenostmi s řešením problematiky rovných příležitostí a slaďováním pracovního a rodinného života. Záměrem projektu je v Kraji Vysočina vytvořit podmínky pro zlepšení pracovního a rodinného života obyvatel. To znamená realizovat aktivity jak na straně zaměstnavatele, tak zaměstnance.

Projekt se zaměří:
- na subjekty zřízené Krajem Vysočina, s cílem vypracovat Metodiku opatření na podporu slaďování práce a rodiny do plánu jejich personálního rozvoje. Zaměří se na fungování organizací, na změny image těchto subjektů tak, aby se v nich zvýšil zájem o zaměstnání a tím se zvýšila i kvalita zaměstnanců a dlouhodobé setrvání v zaměstnání, aby se zlepšila jejich produktivita, motivace a přínos organizaci a v důsledku toho i zlepšení prac. podmínek pro pracovní a rodinný život.
- bude vyhlášena soutěž "Podnik příznivý rodině" s cílem vytvářet pro-rodinné prostředí, jako jednoho ze základních cílů pro slaďování profesního a rodinného života..
- jde o vytvoření sítě míst - Family Points, které nabídnou pomoc při krátkodobé péči o dítě a informace související se zapojováním žen/mužů po MD/RD na trh práce, se slaďováním při respektování RP pro ženy a muže.
- u příležitosti 15. května bude slaven Den rodiny vyhlášený OSN.
- na veřejnost (v rámci povinné publicity), která bude informována o výsledcích projektu.

Cíle projektu:
Cílem je
- motivovat management příspěvkových organizací Kraje k realizaci politiky přátelské k rodině a genderově příznivé politiky s cílem přilákat kvalifikované odborníky a stabilizovat lidské zdroje.Bude realizován genderový audit s cílem vypracovat Metodiku opatření na podporu slaďování prac. a rodin. života do plánu personálního rozvoje.
- přispět ke slaďování prac. a rodin. života na straně především žen, i mužů vracejících se pro MD/RD na trh práce. Konkrétním cílem je vytvoření sítě míst - Family Point - ve 3 městech.
- u příležitosti 15. května Dne rodiny vyhlášeného OSN pořádat aktivity na podporu rovných příležitostí a slaďování prac. a rod.života.

Cílové skupiny:
Projekt předpokládá zapojení přibližně 8-10 příspěvkových organizací kraje, které se stanou jádrem sítě zaměstnavatelů s prorodinným firemním klimatem v kraji Vysočina. Ve třech organizacích bude proveden genderový audit.
Zapojení cílové skupiny ženy vracející se po rodičovské dovolené nebo péči o závislého člena rodiny na trh práce nebo muži v obdobné situaci spočívá v možnosti navštěvovat centra Family Point - bezbariérové místo přátelské rodině, které umožňuje krátkodobě pečovat o malé děti a získávat informace pro podporu rodinného života. Jsou to i místa, kde jim bude zprostředkováno individuální poradenství a v rámci kariérového poradenství budou směřováni na změnu životního stylu.
Územní samosprávné celky a úřady samosprávných celků, jejich orgány a jimi zřízené nebo založené organizace a jejich zaměstnanci.
Zaměstnavatelé.

Region:
Kraj Vysočina
Havlíčkův Brod
Jihlava
Pelhřimov
Třebíč
Žďár nad Sázavou

Průběh:
Projekt byl úspěšně zahájen 1. 7. 2012.
Projekt bude realizován 36 měsíců na základě 8 klíčových aktivit: 01 - Fáze přípravy; 02 - Rodinné audity v organizacích, zřízených Krajem Vysočina - Zpracování Metodiky opatření na podporu slaďování prac. a rodin. života do plánu personálního rozvoje; 03 - Soutěž Podnik přátelský rodině v Kraji Vysočina; 04 - Zřizování Family Point (FP); 05 - Činnost a aktivity Family Pointů (FP); 06 - Den rodiny; 07 - Interaktivní podpora rovných příležitostí; 08 - Závěrečná konference.

Výsledky/výstupy:
Počet podpořených osob – celkem 101
Počet nově vytvořených/inovovaných produktů – 9
KA 2 - Metodika opatření na podporu slaďování prac. a rodin. života do plánu personálního rozvoje včetně příkladů dobré praxe.
KA 3 - aktualizace metodiky z projektu MOPPS pro soutěž Podnik přátelský rodině.
KA 4 - Koncepce budování Family point - - Vybudované 3 Family pointy (celkem 4 produkty)
KA 6 - Koncepce Dne rodiny
KA 7 – interaktivní pomůcky - pexeso/kvarteto a stolní dovednostní hra (celkem 2 produkty)

Realizátor projektu:
Název: Kraj Vysočina
IČ: 70890749
Ulice: Žižkova 57
Město: Jihlava
PSČ: 586 01

 

Partneři projektu:
Centrum pro rodinu a sociální péči
Josefská 516/1, Brno-město
IČ:44991584

6. SENSE s.r.o.
Biskupcova 1747/73b, Praha 3
IČ: 45244561

Informační a poradenské centrum Vysočina o.p.s.
Horní 197, Havlíčkův Brod
IČ: 28831101


Kontaktní osoba:
Mgr. Alena Nosková
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Tato aktivita je realizována v rámci projektu „Žijeme a pracujeme na Vysočině – zavádění prorodinných opatření do personální politiky příspěvkových organizací Kraje Vysočina v kontextu rodinné politiky kraje“, reg. č. CZ 1.04/3.4.04/76.00238, který je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.