Kalendář akcí
Akce Family Pointu
Pravidelné akce Family Pointu Jihlava
Tábory pro děti - letní i příměstské
Víte o zajímavé akci?

Pořádáte akci nebo o nějaké zajímavé víte a chcete se o ni podělit s ostatními?
Zašlete nám e-mailem Vaši pozvánku a my ji rádi zveřejníme.

jihlava@familypoint.cz

Odběr novinek

LOGOPEDIE LOGRADO Jihlava vám nabízí o letních prázdninách dva typy příměstských táborů s odbornou péčí pro předškolní a školní děti:

ŠIKLÁČEK - 9.-13.7.2018: tábor se zaměřením na rozvoj klíčových předškolních dovedností, které jsou potřebné pro úspěšný start ve škole (rozvoj grafomotoriky, zrakového a sluchového vnímání, kooperace s vrstevníky a sociální kompetence, správná výslovnost, posilování vyjadřovacích schopností atp.).

SELFÍČKO - 16.-20.7.2018: tábor se zaměřením na sebepoznávání (podpora sebed...ůvěry, rozvoj silných stránek osobnosti, efektivní komunikace a kooperace s okolím....). Tábor je primárně určen všem dětem a zvýšeně přínosný může být např. pro děti nejisté, dále pro děti, které mají problém začlenit se do kolektivu, spolupracovat či vykazují určité osobnostní zvláštnosti...

Více informací zde, zde a zde: www.poradna-logrado.cz